Διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος: 4 ή 6 εβδομάδες
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής

 


 

     
Πιστοποιητικά επιμόρφωσης 
2013
Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Διδακτική
33
2013
 
Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Παιδαγωγική
45
2014
 
Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Αξιολόγηση και εκπαίδευση
32
2014
 
Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Διδακτική
51
2015
 
Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Παιδαγωγική
42
2015
Μεθοδολογική επιμόρφωση για την διδασκαλία/μάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας/κουλτούρας: Αξιολόγηση και εκπαίδευση
25
2016
 
Διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών –εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως– σε ιδιαίτερο μάθημα, σε ζεύγη και σε μικρή ομάδα
39
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
 
 
 
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
 
 
 
     
267

 

  Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια:

 

 

 

 

 


 

 

Modifié le: vendredi 3 novembre 2023, 22:41